Náhradní plnění

Vážení,

dovolujeme si Vám předložit konkrétní program úspory firemních prostředků ve Vaší společnosti a nabídnout Vám vzájemně výhodnou spolupráci.

Nabízíme Vám zvýhodnění, které vyplývá z novelizace Zákona o zaměstnanosti a týká se povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP), nebo odebírat výrobky od firem, které zaměstnávají více jak 50% OZP.

Vzhledem k tomu, že naše firma ČOKO KLASIK družstvo zaměstnává více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním znevýhodněním (OZZ), můžeme Vám nabídnout možnost plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti, a to formou náhradního plnění, tj. odběrem našeho zboží nebo služeb.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním má každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává více jak 25 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců. Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním znevýhodněním zaměstnavatel plní:

  1. zaměstnáváním těchto občanů v pracovním poměru ve výši 4% z celkového průměrného přepočteného počtu zaměstnanců
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním znevýhodněním tzv. náhradním plněním
  3. odvodem do státního rozpočtu (výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se zdravotním znevýhodněním, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované MPSV za I.-III.čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn) 2013 činilo 24.622 Kč x 2,5 násobek = 61.555,- Kč.

Přehled nákladů vyplývajících z bodu c) a naplnění povinnosti z bodu a) jsou uvedeny v tabulce.

Přepočtený počet zaměstnanců Povinnost - Počet osob (varianta a) Povinný odvod státu v Kč (varianta c)
   
do 25 není 0
25 - 50 1 až 2 do 123 110
50 - 100 2 až 4 do 246 220
100 - 250 4 až 10 do 615 550
250 - 500 10 až 20 do 1 231 100
500 - 1000 20 až 40 do 2 462 200
nad 1000 nad 40 nad 2 462 200

Přehled úspor na odvodech při využití našich nabízených služeb

Cena výrobků / služeb Započtený Úspora na odvodu
tis. Kč ( bez DPH ) počet osob
do 500 do 2,90 do 178 509
do 1000 2,90 až 5,80 do 357 019
do 2000 5,80 až 11,60 do 714 038
do 3000 11,60 až 17,40 do 1 071 057
nad 3000 více než 17,40 více než 1 071 057

Všechny tři výše uvedené způsoby může zaměstnavatel kombinovat.

Počet zaměstnanců, které si zaměstnavatel započte do plnění svého povinného podílu se při náhradním plnění vypočte následovně:
- cena výrobku, služeb nebo jiných plnění odebraných ve sledovaném roce od zaměstnavatele, který měl více jak 50% zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, se vydělí 7 násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za za I. až III. čtvrtletí téhož roku (za rok 2013 tato částka činila 172 354 Kč).

Příklad

Odebrala-li Vaše firma a zaplatila v průběhu sledovaného roku formou náhradního plnění od ČOKO KLASIK družstva Česká Třebová zboží v hodnotě jeden milion Kč (hodnota uvedena bez DPH) splní automaticky tímto odběrem povinnost odvodu za 5,80 pracovníka se ZZ.

Využitím nabízené formy náhradního plnění, Vaše firma ušetřila v roce 2013 na povinných odvodech státu 357 019,- Kč, což činí téměř 36% hodnoty zboží nebo služeb, které jste nakoupili od ČOKO KLASIK družstva.

V případě zajmu o využití našich služeb nás prosím kontaktujte.

Těšíme se na případnou budoucí spolupráci.