Projekty EU

Projekt: MODERNIZACE VÝROBY BEZLEPKOVÝCH PRODUKTŮ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je pořízení strojů a zařízení s vysokými technickými parametry pro výrobu bezlepkových trvanlivých výrobků. Realizací projektu dojde k významnému rozšíření portfolia o nové náročné bezlepkové produkty. 

Projekt: ROZVOJ EXPORTNÍCH AKTIVIT SPOLEČNOSTI ČOKO KLASIK je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na posílení pozice společnosti ČOKO KLASIK družstvo na stávajících zahraničních trzích, vstup na nové zahraniční trhy a zvýšení celkového objemu exportu prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.